Instructies en Video

[passster placeholder=”RVG code” password=”115134″ cookie_expires=”0″ identifier=”vtrs-protected”]

Instructies en video

Instructies

Breng VITAROS® niet meer dan 2-3 maal per week aan en slechts eenmaal per periode van 24 uur.

Het effect treedt op binnen 5-30 minuten na toediening. De duur van het effect is ongeveer 1-2 uur, maar de werkelijke duur kan van patiënt tot patiënt verschillen.

Het wordt aanbevolen om te urineren voordat u het geneesmiddel aanbrengt. Urineren direct na aanbrengen kan resulteren in verlies van de medicatie. Nadat u de dop verwijderd hebt, brengt u binnen 5 tot 30 minuten vóór de poging tot geslachtsgemeenschap de volledige inhoud van VITAROS® aan in de opening op het uiteinde van de penis. Volg hiervoor de onderstaande instructies:

1. Was uw handen vóór het aanbrengen van VITAROS®. Verwijder de applicator uit het foliezakje door over de volle lengte vanuit het midden van de bovenzijde te scheur en. Bewaar het zakje voor het later weggooien van de gebruikte applicator.
2. Breng de inhoud van de verpakking voor eenmalig gebruik op kamertemperatuur door de verpakking tussen de handen te rollen. Deze stap kan worden overgeslagen als de sachet al eerder uit de koelkast was gehaald (binnen de tijdslimieten zoals weergegeven op de ommezijde: “Hoe bewaart u dit middel?”) en de inhoud al op kamertemperatuur is.
3. Draai de plunjer enkele keren om er zeker van te zijn dat deze gemakkelijk glijdt. Haal vervolgens het dopje van de punt van de verpakking voor eenmalig gebruik.
4. Pak met één hand het uiteinde van de penis vast en knijp voorzichtig om de opening op de top van de penis wijder te maken terwijl u de penis verticaal houdt. Opmerking: als u niet besneden bent, trek dan voorafgaand aan het wijder maken van de opening op de top van de penis eerst de voorhuid terug en houd deze vast.
5. Houd de cilinder van de applicator tussen uw vingers, en zonder deze in de penis te plaatsen, plaatst u de punt van de applicator zo dicht mogelijk bij de opening op de top van de penis om de crème de urinebuis te laten binnendringen. Denk eraan om alle crème uit de applicator te duwen. Druk langzaam maar zeker de plunjer voorzichtig met uw duim of vinger naar beneden tot al de crème in de opening op de top van de penis en in de urinebuis is gebracht. Let op: Hoewel het belangrijk is dat alle crème in de urinebuis binnendringt, mag de punt van de verpakking voor eenmalig gebruik niet in de opening van de penis worden gebracht.
6. Houd de penis gedurende ongeveer 30 seconden in een verticale positie, zodat de crème kan intrekken. Waarschijnlijk past aanvankelijk niet alle crème in de opening op de top van de penis. Overtollige crème die rond de opening op de top van de penis achterblijft, moet voorzichtig met de vingertop in de opening worden geschoven. Gebruik geen tweede verpakking om te compenseren voor de crème die niet in de opening van de top van de penis terecht is gekomen. Urineer niet meteen na het aanbrengen, om het risico dat het geneesmiddel er vóór zijn werking uitkomt, te vermijden.
7. Denk eraan dat elke VITAROS® -dosis geschikt is voor slechts één toediening. Doe de dop weer op de punt van de applicator en plaats deze in het geopende foliezakje, vouw het op en gooi weg overeenkomstig lokale voorschriften.
8. VITAROS® kan irriterend voor de ogen zijn. Was uw handen na het aanbrengen van VITAROS®.
9. Fysieke en visuele stimulatie is aan te bevelen om een erectie te verkrijgen.

Video


[/passster]