Hoe moet ik VITAROS® bewaren?

Houdt VITAROS® buiten het zicht en bereik van kinderen. Let op de uiterste houdbaarheidsdatum die op de verpakking staat vermeld. Bewaar VITAROS® in de koelkast (2°C – 8°C) en dus niet in de vriezer. Ongeopende sachets kunnen buiten de koelkast worden bewaard, bij een temperatuur beneden 25°C gedurende maximaal 3 dagen voorafgaand aan gebruik. Het product mag daarna niet meer worden gebruikt.