Kan ik VITAROS® gebruiken samen met andere medicijnen?

Gebruikt u naast VITAROS® nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. De veiligheid en werkzaamheid van VITAROS® gebruikt samen met andere geneesmiddelen voor erectiestoornissen, in het bijzonder behandeling met PDE-5-remmers, zijn niet onderzocht. Gebruik dit middel daarom niet met PDE-5-remmers. Patiënten die gelijktijdig behandeld worden met geneesmiddelen tegen een hoge bloeddruk, kunnen een groter risico op een te lage bloeddruk hebben; dit geldt vooral voor ouderen.